HajMaBooks

İMAM ƏLİNİN (Ə) HƏYATI

  • Kitabın Yazarı: Seyyid Həşim Rəsuli ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 369
  • Buraxılış İli: 2010
  • Kitabı Satan: Emil Babayev
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Əmirəl-möminin Əli ibn Əbutalibin (ə) valideynləri “Peyğəmbərlərin tarixi” kitabının üçüncü cildində İslam peyğəmbərinin hə¬yatından bəhs edərkən qeyd etdik ki, onun nəsli ərəb qəbilələri arasında ən nəcib və ən şərafətli nəsil olmuşdur. Məlum olduğu kimi İmam Əli (ə) Həzrət Peyğəmbərin (s) əmisi oğlu idi və bu baxımdan o da Peyğəmbərlə (s) eyni nəslə mənsub olmuşdur. Ata¬sı Əbutalib Peyğəmbərin (s) əmisi olmaqla yanaşı öz dövründə Bəni-Haşimin başçısı, Peyğəmbərin (s) himayədarı olmaq şərəfinə nail olmuşdur. Mötəbər hədislərə əsasən Əbdülmüttəlibdən sonra məhz o, Peyğəmbəri (s) öz himayəsinə götürmüşdür. Hədislərin birində İmam Əlinin (ə) belə buyurduğu qeyd edilir: “Allaha and olsun ki, atam, əcdadım Əbdülmüttəlib, Haşim və Əbdmənaf heç vaxt bütə sitayiş etməmişlər.” Ondan “Bəs onlar nəyə sitayiş ediblər?” - deyə soruşduqda belə cavab vermişdir “Onlar Kəbəyə doğru namaz qılmış və İbrahim (ə) peyğəmbərin dininə pərəstiş etmişlər.”

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Michael Baru

Paul Mason

Lana Meyer

P.Z. Reizin

Hermann Hesse

Pavel Kornev

Boris Akunin

Paul Jarvis

Pamela Keogh

Catherine Blyth

Oz Clark

Sophia Dorinskaya