HajMaBooks

Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə (1-ci hissə)

  • Kitabın Yazarı: Ayatollah Muhammad Mohammed Reşahri ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 320
  • Buraxılış İli: 2009
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Adəm övladının hidayət olunması Allahın Öz hikməti və rəhməti ilə Özünə vacib etdiyi bir əməldir. Bu hidayət birinci növbədə batini dəlil, yəni əql, daha sonra peyğəmbərlər və asimani kitablar vasitəsilə həyala keçirilirdi. Lakin müəyyən zaman çərçivəsində əncam tapan bu hidayətin peyğəmbərlərin vəfatından sonra sabit və davamlı, həmçinin hər növ təhrifdən uzaq qalması üçün Qadir Allah tərəfindən təyin olunan qoruyucuya ehtiyacı var idi. Peyğəmbərlərin vəfatından və bəzi hallarda qeybə çəkilməsindən sonra vəsilər və övliyalar vasitəsilə onların canişinliyi və vəsiliyi məsələsi bu zərurətdən yaranan bir hökmdür. Buna görə də hər bir peyğəmbər özündən sonra öz vəzifəsinə və risalətinə münasib bir canişin və vəsiyə malik olmuşdur.

Rəy Bildir

 

test 1


test 2


Brand Slider

Bütün Yazarlar

Paul Dini

Linwood Barclay

David Ascher

Priya Parker

Yana Yasnaya

Niall Ferguson

Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazi

John Locke

Erich Maria Remarque

Isabelle Lozada

Geoff Dyer

Horney Corder