HajMaBooks

Kamiluz - ziyarat

  • Kitabın Yazarı: Əbül - Həsən Əli ibn Hüseyn ibn Babəveyh Qumi ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 609
  • Buraxılış İli: 2016
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Allaha - həmd əhlinə və onun sahibinə, həmd aid olana və o həmdə görə mükafat və savab verənə daim artan, aradan getməyən və tükən¬məyən həmd olsun! Şəni uca, hakimiyyəti əzəmətli, məqamı yüksək, adları müqəddəs, nemətləri genişdir. Hər bir varlıq heybəti qarşısında baş əymiş, mülkü və rübubiyyəti qarşısında təslim olmuşdur. Vəsf edən¬lər Onu sifətilə dərk edə bilməz, düşüncələr Onun mərifətinin həqiqə¬tinə çatmaz. O, Özünün vəsf etdiyi kimi Vahid, Əhəd, Saməd, doğmayan və doğulmayan, Özü kimi bir bənzəri olmayan ilahdır! Şəhadət verirəm ki, Ondan başqa ilah yoxdur və O, şəriksizdir, həqiqətən də Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. Onu vəsilə olaraq göndərmiş, fəzilətlə şərəfləndirmiş, risalətlə kəramətləndirmiş, dəlillərlə gücləndirmiş, İslamı onunla bəyan etmiş, bütün məxluqlarından - səma və yer, dəniz və quru əhlindən üstün etmişdir. Ona elə bir üstünlük vermişdir ki, heç kəs həmin məqama çata bilməz və vəsf edənlər onun bu fəzilətini sözləri ilə çatdıra bilməzlər.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Fernando Aramburu

Mary Alice Monroe

Haruki Kanagawa

Vigdis Hjorth

Alexander Stesin

B.A. Paris

John le Carré

Alexander Polar

Victor Volodin

Natalya Osoyanu

Dan Arieli

Robert S. Kaplan