HajMaBooks

İMAMƏT HEYRƏTDƏN AYDINLIĞA

  • Kitabın Yazarı: Əbül - Həsən Əli ibn Hüseyn ibn Babəveyh Qumi ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 250
  • Buraxılış İli: 2010
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Bu məsələ kitabın fəsillərindən aydın şəkildə hiss olunur. Fəsillərdə izlənilən ardıcıllıq Quran və hədislərə istinadən imamət silsiləsinin Həzrət Adəmdən (aleyhissəlam) etibarən başlaması, yer üzünün (istər hazır, istər qaib) höccətsiz və imamsız qalma¬ması, həmçinin imamət məqamının yalnız Həzrət Muhəmmədin (sallallahu əleyhi və alih) ailəsinə məxsus olması mövzuları əsasmdadır. Müəllif kitabın 6-cı fəslindən 17-ci fəslinədək on iki imamın imamətindən üz çevirən və ya onlardan birində dayanıb, digərlərini qəbul etməyənləri araşdıraraq, cavablandırır. Kitabın digər fəsillərində on iki imamın bəzisinin imamətini inkar edən, onların imamətində şəkk edən və ya kimisə imamların məqamına şərik edən şiə firqələrinə cavab verilir.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

James Frey

Julia Shkutova

Karen Thompson Walker

Catherine Rider

Jenika Snow

Kate Hudson

Terry Pratchett

Maxim Shattam

Donna Tartt

Evgenia Kretova

Andreas Gruber

Jamie Chan