HajMaBooks

MUHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN (S) HƏYATI

  • Kitabın Yazarı: Seyyid Həşim Rəsuli ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 270
  • Buraxılış İli: 2010
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Tarixçilərin qəti rəyinə görə, İslam Peyğəmbərinin babalarının adları, onun 21- ci babası, yəni Ədnana qədər bilinir. Muhəmməd ibn Əbdullah ibn Əbdulmüttəlib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf ibn Qusəy ibn Kilab ibn Murrə ibn Kəəb ibn Ruvəy ibn Qalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nəzr ibn Kinanə ibn Kuzəymə ibn Müdrikə ibn İlyas ibn Muzər ibn Nəzzar ibn Məəd ibn Ədnan. Qeyd edək ki, Ədnandan sonra İsmayıl Peyğəmbərə qədər O Həzrətin babalarının adları tam dəqiq deyil və tarixçilər arasında ixtilaflıdır. İslam Peyğəmbəri özü buyurmuşdur: “Mənim babalarımı sadalayarkən Ədnandan sonra dayanın”. İslam Peyğəmbərinin dünyaya göz açdığı qəbilə ərəb qəbilələrinin ən şərafətli qəbilələrindən biri idi. Həmin qəbilədə böyük fəxri adlar mövcud idi. Çünki hə¬min zamanlarda ən böyük işlərdən biri Həcc mövsümündə hacılara xidmət vəzifə¬si nəsilbənəsil Bənihaşim qəbiləsinə və İslam Peyğəmbərinin böyük babası Əbdülmüttəlibə ötürülmüşdür.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Catherine Rider

James E. Gunn

Addison Cole

Michael Cunningham

Sean Ellis

Christopher Schmitt

Joël Dicker

Jack Parker

Philip J. Carraher

Ted Caplan

Mary Ann Shaffer

Simon Kingsnorth