HajMaBooks

İslam

  • Kitabın Yazarı: Rafig Aliyev ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 325
  • Buraxılış İli: 2004
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

İslam VII əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasının qərbində meydana çıxmışdır. Kitabı ərəb dilində, Peyğəmbəri ərəb olan, ərəb qəbilələri arasında təşəkkül tapan bu din az bir zaman içərisində bütün Ərəbistanı öz bayrağı altında birləşdirmiş, Ərəbistan yarımadası hüdudlarını aşa¬raq Asiya, Afrika və Avropanın bir çox Ölkələrində yayıla bilmişdir. Bu gün dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olan İslam artıq on dörd əsrdir ki, öz mənəvi dəyərləri, əxlaq və hüquq normaları, mədəniyyətqurma qüdrəti və təliminin universallığı sayəsində artır və güclənir, öz ardı¬cıllarının həyatını, adət-ənənələrini, davranış və düşüncə tərzini müəyyən edir, onlara dünyaduyumu yə mənəviyyatın təməlini təşkil edən meyarlar verir. Bu müddət ərzində Azərbaycan xalqı da başqa müsəlman xalqları kimi is¬lam dəyərlərindən bəhrələnmiş, bu dinin saflaşdırıcı mədəni ənənələrindən təsirlənmişdir. İslama, onun Kitabının tarixinə, Peyğəmbərinin həyat, yoluna, bu dinin təbliğ etdiyi mənəvi dəyərlərə təbii maraq da buradan doğur.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Milena Zavoychinskaya

Shmuel-Yosef Agnon

Roman Tschappeler

Michael J. Sullivan

Darcy Burke

Mark Kopshitser

Jean-Gabriel Coss

Andrew Rawson

Cleo Dyland

Adam Lashinsky

Muhammad ibn Ali ibn Babavaihi

James C. Collins